Huisvesting Paardenwei+

Huisvesting Paardenwei+

Huisvesting is eigenlijk geen geschikte term met betrekking tot paarden. Paarden moeten niet letterlijk gehuisvest worden maar horen 24/7 buiten in een kudde te leven. Het is wel een uitdaging om de woonomgeving van je paard zo optimaal mogelijk in te richten. Dit is namelijk meer dan een vierkante paddock of een weiland met een pad er omheen.

Door de jaren heen zijn mijn paarden helaas regelmatig verhuisd. Steeds heb ik geprobeerd om die plek zo goed mogelijk in te richten. Ruwvoerplaatsen zover mogelijk uit elkaar voor meer beweging, een schuilplek waar ze uit de zon en regen kunnen staan, een rust/slaapplek en natuurlijk een wei.
Toch bleek het al snel eentonig te zijn en verre van iets wat lijkt op de natuurlijke omgeving waar paarden leven.
In het wild levende paarden grazen op grasvlakten en zoeken beschutting onder bomen en in struwelen. De verschillende landschapselementen hebben elk hun eigen doel en hebben hun eigen aandeel in de voeding.

Paarden opzoek naar eten in het bos. Foto is gemaakt door Annie Spratt in het New Forest national park in Engeland.

Ook heide en andere heesters staan op het menu bij de paarden in het New Forest national park in Engeland. Foto is gemaakt door Liam Charmer.

Een gevarieerd aanbod, kort gras, kleine en grote heesters. Foto is gemaakt door Annie Spratt in het New Forest national park in Engeland.

Konikpaarden grazen op een vlakte met gras, ruigte en struwelen. De Blauwe Kamer natuurgebied bij Wageningen in Nederland.

Mijn doel is om een zo natuurlijk mogelijk woonomgeving te creëren voor paarden binnen de beperkende hekken.

Want hoe natuurlijker de woonomgeving, des te natuurlijker het gedrag van de paarden, dus minder stress en een betere gezondheid.

Paardenwei+ houdt in dat de woonomgeving ingericht is naar voorbeeld van het natuurlijke landschap waarin paarden leven.
Naast de noodzakelijke inrichtingselementen zoals bijvoorbeeld ruwvoerplaatsen, drinkplaats en schuilstal krijgen verschillende soorten begroeiingen ook een plek. Hagen, bomen en weides maar ook ruimte voor ontwikkeling van pioniersbegroeing, ruigten en struwelen.
Dit alles kan nog aangevuld worden met hoogteverschillen, poelen of een tijdelijke wateropvang mogelijkheid.

Door middel van minimale sturing zal een Paardenwei+ zich op een natuurlijke manier ontwikkelen. Daarnaast zorgen paarden zelf ook door hun aanwezigheid voor variatie met als gevolg dat de diversiteit in de begroeiing toeneemt. Hierdoor ontstaat op den duur een natuurlijk gevarieerd dieet voor de paarden in hun eigen wei.

Een Paardenwei+ is ook op kleinere oppervlakte heel goed mogelijk maar ik raad wel aan om altijd opzoek te gaan naar een zo groot mogelijk perceel.

Waarom Paardenwei+?

De laatste decennia heeft er wat beplanting betreft veel verarming in het landschap plaatsgevonden. De biodiversiteit nam daardoor sterk af, niet alleen in de bebouwde omgeving maar ook in het landelijk gebied. Wanneer wij als paardeneigenaren meer variatie nastreven in onze wei heeft dat dus niet alleen een positief effect op onze paarden maar ook op het overige landschap.
We willen door meer diversiteit in de beplanting ook een grotere variatie in de voeding van onze paarden brengen. Paarden eten maar kleine hoeveelheden van kruiden en heesters dus een aantal ruigten en struwelen kunnen de behoefte al dekken.

Een ander groot voordeel van meer inheemse beplanting in de paardenwei is dat hagen, bomen, ruigten en struwelen ook leefruimte bieden aan andere dieren. Wanneer er bijvoorbeeld meer vogels in de directe omgeving van de paarden leven zal de hoeveelheid voor paarden lastige insecten ook afnemen. Hierdoor wordt zo het gebruik van vliegenspray en vliegendekens overbodig.

Pioniersbegroeing

Op kale grond groeien al snel nieuwe planten, dit zijn vaak één- of tweejarige kruidensoorten. Op den duur zullen er ook houtige gewassen verschijnen maar bij een paardenwei zal dit niet zo snel gebeuren.

Ruigten

Door gras minder vaak te maaien vestigen zich er meer houtige kruiden. Hierbij kun je onder andere denken aan distels, bijvoet en boerenwormkruid.

Struwelen (al dan niet met bomen)

Wanneer struiken een hoogte hebben tussen de één en vijf meter spreken we van struwelen.

De eigenlijke ontwikkeling van een Paardenwei+ gebeurt pas na de aanleg, op natuurlijke wijze. Een goed ontwerp met een beplantingsplan is slechts een start, hierbij kan ik helpen. Kijk hier voor de mogelijkheden.

In 2024 zal er een boek verschijnen met alle noodzakelijke informatie om zelf een ontwerp en een beplantingsplan naar het idee van Paardenwei+ te maken.